Skillnad blir en del av Move

1 maj blir Skillnad en del av Move Management - för att tillsammans vara världsledande kring digiloga processer, som utvecklar verksamheter och människor.


Skillnad har, i sitt lilla format, under en rad år utforskat potentialen i att  kombinera analoga upplevelser med digitala stöd - allt för att skapa långsiktigt digiloga processer, som ger hållbar utveckling för team och ledare.
Plattformarna Teambook och Mebook har också erbjudits till andra som vill jobba långsiktigt med att flytta in utvecklingen i vardagen.

Move Management har också brutit ny mark i konsultsverige framförallt med koncept kring hur man lockar fram all den potential och kraft som finns i varje medarbetare. Move har vuxit snabbt på en
stark humanistisk värdegrund och har idag en lång rad nöjda kunder inom både näringsliv och offentlig verksamhet.
Idag finns Move i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Karlskrona med snart 40 medarbetare.

Tillsammans ser vi att vi kan göra än mer skillnad och i än högre grad bidra till en modigare och roligare värld!

För oss på Skillnad betyder detta att vi, tillsammans med alla våra nya kompetenta kollegor, kan erbjuda massor av ny spetskompetens.
Det ger oss också en möjlighet att än mer fokusera på att ligga i framkant i den digiloga utvecklingen - och bidra med mer utveckling och nya tjänster till alla som använder våra digitala plattformar.

Det här blir fantastiskt bra!

/ Anna-Lena, Jörgen och Fredrik

PS. Vill du läsa mer om Move - besök www.move.se