Följ upp den individuella utvecklingen

Mebook är vårt digitala stöd för individutveckling, inte minst för ledare.
Som stöttar med möjligheten att göra egna 360, löpande uppföljningar och uppgifter att jobba med mellan utbildnings- eller coaching-tillfällen.

Mebook är ett effektiva stödsystem för individutveckling.. Digital. Och över tid.

Mebook gör personliga beteendeförändringar, hos exempelvis en ledare, uppföljningsbara. Och ser till att fokus ligger kvar på de frågor som han/hon ser som viktiga att utveckla.

Lätt att följa sin utveckling

Det blir inte skillnad förrän man gör skillnad.
Med skräddarsydda visuella uppföljningar av utlovade förändringar blir det tydlig för varje person att de själva bär ett stort ansvar för att genomföra de förändringar de bestämt sig för.
Ständig påminnelse om utvecklingen.
Med hjälp av Mebooks uppföljningar och uppgifter får individen ett löpande stöd i sin utveckling - under många månader.

Skräddarsy 360 Special

Du kan också skräddarsy en ”360- gradare”helt utifrån varje organisations önskningar och förväntningar.
Med det som underlag blir självskattningar och feedback, direkt in i Mebook, ett enastående verktyg för effektiv utvecklingscoaching - helt i linje med organisationens behov.

Win - win - win

Det finns en rad fördelar med att jobba med digitala uppföljningar i Mebook:
• Det ökar förändringstakten.
• Individen får en rad verktyg att använda i vardagen.
• Det gör det lätt att följa och coacha.
• Det ökar tydligheten kring vilka förändringar som fungerar-och var det kan behövas stöd.
• Det går inte att ”smita”.
• Det är lätt att använda.
• Flera individer kan sättas samman i grupper, vid exempelvis i ett ledarskapsprogram. Då kan de få gemensamma uppgifter - men ändå följas upp individuellt.

Läs mer om Mebook på www.mebook.nu

Vill du också använda Mebook?

Vi erbjuder både konsulter och verksamheter att hantera ett eget Mebook. 
Utöver låga löpande kostnader krävs det bara en certifiering, antingen internt hos er eller via en öppen certifiering, se våra öppna kurser.

Är du intresserad av en presentation eller demo kring Mebook, hör av dig till info@skillnad.se