En unik ”action platform” för utveckling

Teambook ett helt unikt digitalt stöd stöd revolutionerar både sättet att jobba med utvecklingfrågor och, framförallt, resultatet.

Teambook följer och stöttar de betendeförändringar som en arbetsgrupp bestämt sig för att göra - så att det verlligen blir en långsiktigt hållbar förändring. Digitalt och över tid.

Det är utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling, men har en rad andra användningsområden:

- i ett utvecklingsarbete kopplat till medarbetarundersökningen 

- för att få bättre uppföljning och fart på vardagsbeslut - och processer

- för att implementera nya beteenden kopplade till ett värdegrundsarbete

- för att göra en utbildning till utveckling genom att följa upp och implementera

- för att få grupper att arbeta mer strukturerat mot mål.

Teambook finns för nävarande på svenska, engelska och norska.
Läs mer om Teambook på www.teambook.se


Teambook i korthet

- Teambook ökar effekten av utvecklingsarbete extremt tydlig.
- Teambook gör beteendeförändringar uppföljningsbara och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
- Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.
- Teambook skapar aktivitet. Det går inte att tänka sig till förändring - det behöver göras :)
- Teambook gör det lätt att följa teamet, coacha och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
- Teambook skräddarsys för varje team, med just deras uppföljningar och de tjänster som passar.

Läs mer om Teambook på www.teambook.se

Exempel på tjänster i Teambook

Skräddarsydda uppföljningar. Följer löpande upp hur det går för teamet – direkt kopplat till de åtaganden de tagit på sig. Pedagogiska smileys visar vilka frågor de löser – och vilka som kan behöva mer stöd.

Uppgifter. Följ upp inspirations- och utbildningsinsatser med relevanta uppdrag att diskutera och jobba med i teamet, Uppgifterna kan innehålla allt fåra texter till videos.

Tips. Hjälp teamet att hålla fokus på rätt frågor. Välj hur ofta Teambook ska skicka tips – antingen specialgjorda för er organisation eller de som redan finns i Teambook.

Feed-skolan. Stötta en aktiv och levande feedback-kultur i organisationen. Feed-skolan innehåller individuella uppdrag och ”lektioner” kopplade till feedback, Feed Forward och Feed Now.

Dagens beröm :) På tal om att skapa positiva kulturer: Vem kommer att få beröm av vem idag?

GDQ-mätningar. Teambook är det enda fristående systemet i världen som fått tillstånd att använda de validerade GDQ-mätningarna. Enklare och smidigare för den som är GDQ-licensierad.

Statistik. Följ hela organisationens utveckling, oavsett om det handlar om GDQ-mätningar, aktivitet eller teamens uppföljningar.

Läs mer om Teambook på www.teambook.se

Vill du också använda Teambook?

Vi erbjuder både konsulter och verksamheter att prenumerera på ett eget Teambook, där man kan administrera och hantera mängder av team.
Utöver låga löpande kostnader krävs det bara en certifiering, antingen internt hos er eller via en öppen certifiering, se våra öppna kurser.

Är du intresserad av en presentation eller demo kring Teambook, hör av dig till info@skillnad.se