Öresundskraft var ett av de första verksamheterna i världen som tog ett extremt tydligt grepp kring sin teamkultur.
Tillsammans med Skillnad har de förändrat en över 100-årig företagskultur till att vara framtidsorienterad, kundfokuserad och nytänkande.
- När vi började var det bara en tredjedel av våra arbetsgrupper som jobbade som ett effektivt samverkande team tillsammans. Nu när vi avslutar de senaste mätningarna har vi rekordsiffror: 86 procent av våra arbetsgrupper är team, konstaterar Ann-Marie Hansson HR-chef på Öresundskraft.
Livsmedelsverket, vars underbara mission är att skapa matglädje, står de, liksom många andra, givetvis inför utmaningar i framtiden.
Deras sätt att möta dem är att satsa på på att bygga en teamorienterad organisation - och att satsa på att få teamen att leverera än mer effektivitet, kvalitet och välmående.
Tillsammans med en framsynt och kompetent HR-avdelning har vi äran att få vara med och både jobba strategiskt och praktiskt med det här uppdraget.
Alla team i organisationen ska få stöd av GDQ-mätningar, teamutveckling och Teambook för att hitta just sin smartaste väg framåt.
Just nu rullar ett grymt spännande projekt på gymnasieskolan Academy of Music & Business - i Tingsryd.
Tillsammans med Andreas Carlsson och de andra ägarna har vi utvecklat "My Better Me" - ett helt skolkoncept, som bygger på att jobba fullt ut med individernas egna utveckling.
Skola, "the Skillnad way", alltså!
Under tre år får de träna på att ta makt och ansvar för sin utveckling, att jobba teamsmart och att bli sina bästa jag. Tätt tillsammans med skolans alla pedagoger.
Ljuuuvligt modigt och framsynt av AMB att vara första skolan ut att göra det här hela vägen!
ICA-skolan, som är de som driver organisations- och ledarutveckling, använder både Teambook och Mebook i sin dagliga verksamhet.
- På ICA Skolan arbetar vi med att stödja ledare och deras team att bli högpresterande i vardagen för att de ska nå sina affärsmål, säger Kent Vikström.
- För oss är det viktigt att följa upp och säkra att våra stödinsatser ger resultat för kund i vardagen! Där är Teambook ett fantastiskt digitalt verktyg som ger makt och ägande åt chefer och medarbetare att själva följa och stödja sin egen utveckling i vardagen.
- Det är jätteviktigt för oss ,då den klart största delen till allt nytt lärande sker i arbetsvardagen och då är det hög prio för oss på ICA Skolan att ge ledare och team på ICA bra förutsättningar för att systematiskt arbeta med sin egen utveckling i vardagen på ett enkelt sätt som ger resultat. Därför har vi valt Teambook.
När Fastigopriset delades ut 2015 så fick Helsingborgshem ett Hedersomnämnande för det fantastiska arbete de gjort med Högpresterande team.
Tillsammans med oss har de gått igenom alla arbetsgrupper i hela organisationen och låtit dem jobba med att identifiera och jobba bort det som ökar effektivitet, kvalitet och välmående i vardagen.
Under hela "resan" har vi följt teamen med GDQ-mätningar och Teambook.
Idag har Helsingborgshem en genomsnittlig samarbetseffektivitet som ligger bland de 15 procent högsta - jämfört med ALLA svenska team.
Visst är det coolt - och bra för deras kunder :)
"Teambook passar som hand i handske för hur vi arbetar med teamutveckling inom SEB".
Så skriver Staffan Åkerblom, Head of Leadership & Organizational Development på SEB, som är en av många organisationer som använder Teambook för att verkligen se till att de förändringar man bestämts sig för sker. I vardagen.
www.teambook.se kan du läsa mer om hur Teambook bidrar till att få både arbetsgivare, medarbetare och kunder att älska måndagar.
Det jobbar många team i Tarketts produktion av golv i Sverige.
Deras väg att skapa en kultur av än högre effektivitet, kvalitet och välmående är att jobba via teamledarna.
Genom att vässa teamledarna kan de jobba med rätt frågor och på ett bättre sätt med sina team - och skapa högre samverkan och bättre resultat i produktionen.
Åländska Paf, med 400 anställda runt om i Europa, bidrog ed 21 miljoner Euro till samhällsnyttig ändamål förra året.
Vinsterna kommer av spelverksamhet på casinon och fartyg.
På Paf har man ett stort fokus på temautveckling.
- Teambook ger oss en fantastiskt möjlighet att hålla teamutvecklingen up to date och kontinuerlig. För oss har detta betytt att teamutvecklingen börjar "ägas" av teamen själva, inte HR.
- Samtidigt kan vi på HR få en fin överblick över alla Paf-teams utveckling, säger Petra Heinonen.
När uppstickarna i den svenska fordonsindustri, EBP, fick ett prestigeuppdrag från en legendarisk brittisk biltillverkare satsar de på att skapa högpresterande projekt-team.
Projekt-teamet som ansvarar för projektet jobbar med att hitta de mest effektiva och kvalitetsmässigt sättet att bidra till att skapa en av världens vackraste bilar :)
Försäkringsbolaget If använder Mebook för att förstärka effekten av sitt ledarprogram.
Varje programtillfälle följdes upp i Mebook med uppgifter, egen uppföljning och reflektioner på den individuella utvecklingen, som ger ett underlag till regelbundna diskussioner med ledaren och ledarens chef, som följer ledaren i Mebook.
Foto: Gert-Ove Nilsson