Vi gör det digilogt - och enkelt :)

Hela vår metodik bygger på att göra det enkelt.
Vi flyttar makt och ansvar för förändringen till de som ska göra den.

Från att prata till att göra.
Från teori till praktik.
Från konferensrum till vardag.
Från tankar till handling.

På vetenskaplig grund – med våra effektiva processer – och vårt digitala stöd har 100-tals grupper blivit team. Det är en både svår och lätt förändring.
Svår för att det kräver att tillräckligt många tar tillräckligt mycket ansvar för att göra saker på ett nytt sätt. Lätt för att det egentligen krävs ganska få nya beteenden för att effekten ska bli stor.

Smarta processer ger resultat

Vi har mejslat fram en väl beprövad, digilog process för att skapa en aktiv förändringskultur i hela organisationen på koncentrerad tid.
Med intensiva analoga möten och löpande digitalt stöd.

Det gör att vi lyckats ställa om hela organisationer på mindre än ett år - med extremt lite tid bortplockat från produktionen. Det mesta sker i stället i vardagen.

På vetenskaplig grund

All forskning visar tydligt att effektivt samarbete i teamet gynnar resultatet, både i form av effektivitet, välmående och kvalitet.

Vi har en mycket stor erfarenhet av att arbeta med GDQ, Group Development Questionnaire, som ett vetenskapligt validerat verktyg för att identifiera arbetsgruppers mognad, effektivitet, styrkor och svagheter.

Det ger både en hög träffsäkerhet kring att jobba med rätt frågor för varje enskilt team. Och ett tydligt sätt att mäta utveckling.

Med tydliga fokus

Genom att jobba med de frågor som ger mest hävstång får team och ledare de största utdelningen. 

Under många år har vi utforskat vad som gör mest skillnad för teams effektivitet. Det har resulterat i Team Quality-modellen, som en plattform med fem nycklar för förändring.

Team Quality är guiden för både vad man ska sätta fokus på och hur man kan göra det.


Unikt, långsiktigt, digitalt stöd

Det absolut största hindret för förändring är att det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner och mönster - trots att vi är överens om en förändring.


Vi är först i världen med att ha skapat digitalt stöd för att behålla förändringsambitionen över tid. Teambook stöttar team över tid, genom att mäta, följa upp, träna och belöna de förändringar teamet bestämt sig för.
 Mebook gör detsamma för ledare.