Vilka krav ställs på er framtid?

Medarbetare som gillar måndagar.

Flow i verksamheten.

Och nya kreativa sätt att skapa framtida affärer och tjänster.Det är klart att framtiden ställer de kraven på alla verksamheter.

Att nå dit kräver smarta sätt att jobba i vardagen.

Vi stöttar de verksamheter som vill gå från att vara ”som de flesta”
till att bygga en fantastisk kultur för framtiden. 

Med team och ledare som vill utveckla verksamheten.
Som vill och kan bidra till en effektivare vardag. Till nöjdare kunder. Till bättre resultat.

Och som gillar det.

Vi har knäckt koden - och digilogiserat den

Sedan 2008 har vi samarbetat med professor Susan A. Wheelan och arbetat med hundratals team och deras ledare. 
Hela tiden med ett utvecklingsfokus för att hitta de mest effektiva vägarna; med mest utveckling per investerad krona. Och som håller över tid.


De resultat vi kan se vittnar om att vi längs vägen ”knäckt koden” för hur vi med liten insats får människor att ta ansvar för sin egen utveckling i vardagen.

Mycket av svaren finns i våra smarta digiloga processer - där vi kombinerar analoga upplevelser med digitala stöd, som skapar långsiktigt hållbar utveckling.

Vi utbildar, samarbetar och certifierar


Vi stöttar HR och andra konsulter med erfarenheter, metodik, träning och digitala verktyg, som Teambook och Mebook, för att bli så bra som möjligt i sin egen team- och ledarutveckling.


Vi har lagt år och mängder av resurser för att utveckla våra digiloga processer och stödsystem, som stöttar team och ledare att bli sina bästa jag.
Men världen är definitivt för stor för att vi ska vilja vara ensamma om att använda dem.
Varje år håller vi flera öppna kurser för andra som vill använda sig -metodiken, Teambook eller Mebook.

Tillsammans får vi team och ledare att briljera

Våra favorituppdrag är när vi får bidra med våra erfarenheter, processer och verktyg för att få en hel organisation att förbättra sina resultat.
Ibland är det vi som träffar teamen, ibland ni - och ibland skapar vi processer där ledarna själva driver utvecklingen.

Självklart jobbar vi också med enskilda team. 

Men vi gör aldrig några uppdrag där vi inte kan följa team och ledare över tid, följa upp och skapa mätbart bra resultat.
 Vi gör bara skillnad på riktigt.
Aldrig på låtsas.

Tydliga och effektiva koncept

Varje uppdrag är givetvis unikt och designas efter hur vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att nå önskade resultat och få verksamheten att äga sina egna frågor på bästa sätt.
Det här är några av våra tydliga och effektiva koncept, när vi själva levererar:
Med vårt digiloga Högpresterande Team-koncept
ökar välmående, kvalitet och effektivitet i nästan alla team.


Det är en utvecklingsresa under cirka ett halvår, som börjar med en GDQ-mätning, en uppstartsdag, baserad på Team Quality och som följs av digitalt stöd i vardagen under 4-6 månader, som avslutas med en halvdags uppföljning.


90 procent av de team som jobbar med sin vardagsförändring på det här sättet ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med i genomsnitt tio procent!
Med samma grundmetodik som för Högpresterande team jobbar vi också med projektgrupper som
snabbt behöver komma till ett högt leveransfokus.


Istället för att låta teamets ”naturliga utveckling” ta ett år och chansa på att det verkligen blir ett effektivt team ger vi det en raketstart med samma metodik som för Högpresterande team - bara något intensivare.
Briljanta team kräver briljanta ledare, som förstår sin roll och kan ta sin del av ansvaret för utvecklingen.


Med korta insatser och digitala stöd jobbar vi med ledarutveckling som går från ord till handling.
Ibland för att stötta dem i sin direkta teamledarroll.
Ibland för att få ledarna att helt och hållet driva utvecklingsfrågorna i sina egna team.
Team som redan är bra kan givetvis bli än vassare.

För team som skapat en bra plattform för en effektiv vardag har vi tagit fram fördjupningar som slipar på olika förmågor som kan påverka teamets effektivitet, kvalitet och välmående.
Det är exempelvis:
- Affärskritisk relationer, med andra team eller externa aktörer
- Effektiv konflikthantering
- Beteendestilsanalyser
- Drivkraftsanalyser
- Element B
- Intressebaserad problemlösning

Alål dessa bygger på digiloga processer, med en uppstart och löpande uppföljningar i Teambook, för att implementera i vardagen.
Bra ledare kan givetvis bli än bättre.

För ledare som skapat en bra plattform för en effektiv vardag har vi tagit fram fördjupningar som slipar på olika ledarförmågor.
Det är exempelvis:
- Konsten att sätta effektiva mål
- Hantera konflikter ännu smartare
- Förtroendefullt samarbete
- Fördjupning i coachande ledarskap
- Att leda i ständig förändring
- Svåra samtal

Alla dessa bygger på digiloga processer, med en uppstart och löpande uppföljningar i Mebook, för att implementera i vardagen.